Rättviks kommun

Sammanträden 2018

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Kommunens organisation.länk till annan webbplats

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Sammanträden 2018

Organ

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
* kommunkontoret, Vasagatan 1
Stiernhöökssalen

18.00

-


13

25


13

Kommunstyrelsen
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-


4
2, 30
27
18

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-

21

18

16

13

4

Bildningsutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

13.00

-

22

19

17

14

5

Samhällsbyggnads-
utskottet

* kommunhusets
flygelbyggnad, Vasagatan 1

13.15

-

22

19

17

14

5

Socialutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

08.30

-

23

20

18

15

6

Finansutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-


24
13:00

18

15


Personalutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-

2329


Miljö- och byggnads-

nämnden
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

09.00

-

22

18

24

21

12

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
* Vasagatan 6

13.00

-


RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

13.00

-


RTAB
Rättviks Teknik AB

* DVAAB
Tallskogsvägen 1, Leksand

09.00Krisledningsgruppen
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

13.00

-


217

Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

13.00

-

27
3

* Lokal

Kommunstyrelsens sammanträde den 2/10 ska behandla delårsredovisningen för 2018, antas i kommunfullmäktige 25/10.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Ulrika Tysk
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik