Sammanträden 2024

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut.
Miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggärenden samt alkohol- och tobak.
Socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisation Länk till annan webbplats..

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll.

Sammanträden 2024

Plats och tid för sammanträden.

Kommunfullmäktige

Klockan 18.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

 • Februari: 22
 • Maj: 2
 • Juni: 13
 • September: 26
 • November: 7
 • December: 5

Kommunstyrelsen

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Februari: 6
 • Mars: 5
 • April: 9
 • Maj: 7
 • Juni: 11
 • September: 3
 • Oktober: 8
 • November: 5
 • December: 10

Allmänna utskottet

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Januari: 23
 • Februari: 20
 • Mars: 26
 • April: 23
 • Maj: 28
 • Juni: 25
 • Augusti: 20
 • September: 24
 • Oktober: 22
 • November: 26

Samhälls­utvecklings­utskottet

Klockan 9.00 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Februari: 21
 • April: 24
 • Juni: 19
 • Augusti: 21
 • Oktober: 30
 • December: 11

Bildningsutskottet

Klockan 13.30 i *kommunhuset, Vasagatan 1, KS-salen

 • Februari: 21
 • April: 24
 • Maj: 29
 • September: 25
 • Oktober: 23
 • November: 27

Socialutskottet

Klockan 9.00 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Februari: 22
 • April: 25
 • Maj: 30
 • September: 26
 • Oktober: 24
 • November: 28

Individnämnden

Klockan 10.00 på *Hedslund, Golfvägen 1, Insikten

 • Januari: 18
 • Februari: 15
 • Mars: 14
 • April: 18
 • Maj: 23
 • Juni: 20
 • Augusti: 15
 • September: 19
 • Oktober: 17
 • November: 21
 • December: 19

Miljö- och byggnadsnämnden

Klockan 9.00 i *kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

 • Januari: 24
 • Februari: 21
 • Mars: 20
 • April: 24
 • Maj: 22
 • Juni: 19
 • Augusti: 21
 • September: 25
 • Oktober: 23
 • November: 20
 • December: 11

VIA-nämnden

Leksand

Rättviks Kommunhus AB (RKAB)

*Vasagatan 6

Rättviks Fastigheter AB (RFAB)

*Vasagatan 6

Rättviks Skoljordbruk AB (RSAB)

*Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

*Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184

Nämndsekreterare
Ebba Sobrino
0248-70 113

Nämndsekreterare socialutskottet och individnämnden
Annelie Steger Engholm
0248-70 820

Emmy Hodén
0248-70 821

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
Monica Bergne
0248-70 174

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik