Rättviks kommun

Sammanträden 2018

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Kommunens organisation.länk till annan webbplats

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Sammanträden 2018

Sammanträden 2018

Organ

Tid

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige
* kommunkontoret, Vasagatan 1
Stiernhöökssalen

18.00


22


19

24


Kommunstyrelsen
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

30

27

27

10, 24

22

19

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

16

13

13

10
13:00

8

5

Bildningsutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

13.00

17

14

14

11

16

5

Samhällsbyggnads-
utskottet

* kommunhusets
flygelbyggnad, Vasagatan 1

13.15

17

14

14

11

9

7

Socialutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

08.30

18

15

15

12

9

7

Finansutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

18


27
13:0014

Personalutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30


14

20

24Miljö- och byggnads-

nämnden
*Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

09.00

24

Inställt

21

25

23

20

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
* Vasagatan 6

13.00RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

13.00RTAB - Rättviks Teknik AB
* DVAAB, Tallskogsvägen 1,
Leksand

09.00Krisberedningsgruppen
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

13.0091

Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

13.00


26


16* Lokal

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Sammanträden 2018

Organ

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
* kommunkontoret, Vasagatan 1
Stiernhöökssalen

18.00

-


13

25


13

Kommunstyrelsen
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-


4
2, 30
27
18

Kommunstyrelsens au
*kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-

21

18

16

13

4

Bildningsutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

13.00

-

22

19

17

14

5

Samhällsbyggnads-
utskottet

* kommunhusets
flygelbyggnad, Vasagatan 1

13.15

-

22

19

17

14

5

Socialutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

08.30

-

23

20

18

15

6

Finansutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-


24
13:00

18

15


Personalutskottet
* kommunkontoret, Vasagatan 1

08.30

-


11


20


Miljö- och byggnads-

nämnden
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

09.00

-

22

18

24

21

12

RKAB
Rättviks Kommunhus AB
* Vasagatan 6

13.00

-


RFAB
Rättviks Fastigheter AB
* Vasagatan 6

13.00

-


RTAB
Rättviks Teknik AB

* DVAAB
Tallskogsvägen 1, Leksand

09.00Krisledningsgruppen
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

13.00

-


217

Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

13.00

-

27
3

* Lokal

Kommunstyrelsens sammanträde den 10/4 är endast avsett för årsredovisningen för 2017, antas i kommunfullmäktige 24/5.

Kommunstyrelsens sammanträde den 2/10 kommer behandla delårsredovisningen för 2018, antas i kommunfullmäktige 25/10.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Vakant
0248-70 000

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik