Rättviks kommun
Rättviks kommun

Sammanträden 2019

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna. Det finns inga facknämnder.

Myndighetsbeslut

De nämnder som finns tar myndighetsbeslut. Det är miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden samt socialutskottets individnämnd för individärenden inom det sociala området.

Länk till sidan där du kan se Kommunens organisationlänk till annan webbplats.

Länkar till sidorna Kallelser och Protokoll. Du kan även klicka på sidorna i menyn till vänster.

Sammanträden 2019

Plats och tid för sammanträden

Organ

Tid

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige
* Kommunhuset, Vasagatan 1, Stiernhöökssalen

18.00


297

5

Kommunstyrelsen
* Kommunhuset, Vasagatan 1

13.00


19
27

24

22

5

17

Utvecklingsutskottet
* Kommunhuset, Vasagatan 1

08.30


8

3

1

12

10

Bildningsutskottet
* Kommunhuset, Vasagatan 1

13.0011

2

13


Socialutskottet
* Hedslund, Golfvägen 1

08.30


15

12

10

14

11

Miljö- och byggnadsnämnden
* Kommunhusets flygelbyggnad

09.00


28

25

23

20

11

RKAB (Rättviks Kommunhus AB)
*Vasagatan 6

13.00RFAB (Rättviks Fastigheter AB)
* Vasagatan 6

13.00RTAB (Rättviks Teknik AB)
* DVAAB, Tallskogsvägen 1, Leksand

09.00Krisledningsgruppen
* Räddningsstationen, Furudalsvägen 8

13.00Rättviks Skoljordbruk AB
* Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

13.00* Lokal, om inget annat anges är orten Rättvik.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga styrelser har ej fasta sammanträden. De sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Nämndsekreterare
Margaretha Östberg
0248-70 113

Besöksadress
Rättviks kommun
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Adress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik