Diarium, arkiv och sekretess

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett ordnat sätt så att du lätt kan hitta det du söker.

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till centralarkivet.

Kommunstyrelsen är en myndighet och miljö- och byggnadsnämnden är en annan myndighet.

Sammanträdesschema och protokoll - Möten och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Diarium, bild- och centralarkiv

Diarium är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen. I kommunens centralarkiv förvaras kommunens alla handlingar på papper.

Vårt bildarkiv har cirka 500 000 negativ och bilder i förvaring.