Kommunfakta

Rättviks kommuns vapen, Boda vapen och Ore vapen.

Rättviks kommuns vapen, Boda vapen och Ore vapen.

Kommunen omfattar 2 181 kvadratkilometer och är 9,3 mil lång.
Rättviks kommun bestod tidigare av Rättvik, Boda och Ore.

  • 1963 förenades Boda landskommun med Rättviks landskommun.
  • 1971 ombildades området till Rättviks kommun.
  • 1974 förenades Ore landskommun i Rättviks kommun.

Idag har kommunen en befolkning om drygt 11 100 personer.

De gamla vapnen för Boda och Ore används flitigt än idag.

Det är Rättviks kommuns vapen som officiellt är hela områdets vapen.
Rättviks kommuns vapen registrerades 1979 hos PRV och har sedan dess ett juridiskt skydd som innebär att du måste ha tillstånd av kommunen att använda vapnet.

Kontakt

Kommunsekreterare

Erika Friberg

0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik