Regler och styrande dokument

I Rättviks kommun finns en mängd olika dokument som beskriver hur kommunen ska bedrivas.

Dokumenten ska vara samlade i kommunens författningssamling som är en samling av de rättsregler som utfärdas av bland annat regering, riksdag, olika myndigheter och länsstyrelsen.

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för kommunens verksamhet och ställer krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, detaljplaner, jämställdhetsplan och planprogram.

I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur och en definition av vad de olika styrdokumenten står för.

I Rättviks kommun har kommunstyrelsen 2017-04-11 § 64 beslutat att kommunens styrdokument ska ha följande struktur:

  • Vision
  • Mål och budget
  • Arbetsordning kommunfullmäktige
  • Reglementen för kommunstyrelsen och nämnder
  • Strategi
  • Program
  • Plan
  • Policy
  • Riktlinjer
  • Regler

Styrdokumenten är en del av kommunens författningssamling vilket innebär att författningssamlingen innehåller andra typer av styrande dokument men som inte ingår i strukturen ovan.

Ta del av författningssamlingen nedan.
För att kunna göra detta rekommenderas att webbläsaren Firefox används. Vissa användare har haft problem med både Internet Explorer eller Edge.

Kontakt

Kommunsekreterare

Erika Friberg

0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik