Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Rättviks kommun

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Rättviks kommuns "Allmänna lokala ordningsföreskrifter" kompletterar ordningslagen. I våra föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats.

 • Lastning av varor 
 • Schaktning, grävning och buller 
 • Containrar 
 • Markiser, flaggor och skyltar 
 • Affischering 
 • Högtalarutsändning 
 • Insamling av pengar 
 • Alkoholförtäring 
 • Ambulerande handel 
 • Hund- och katthållning 
 • Fyrverkerier 
 • Ridning, löpning och skoteråkning (terrängkörning) 
 • Avgift för att använda offentlig plats   

Här finns också "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Rättviks kommun" och "Grunder för upplåtelse av offentlig plats" med mera.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter finns att läsa under Regler och styrande dokument.