Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nämnder och förvaltningar i Rättviks kommun

Fullmäktige har tagit beslut om nedanstående nämnder, som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet.

Förvaltningsorganisationen är uppdelad på fyra förvaltningar.

Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnden tar beslut i miljö- och byggärenden. 

Individnämnden - tar beslut i sociala frågor som rör enskilda. 

Valnämnden - organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Gemensamma nämnder

Vi har två nämnder gemensamt med Leksands kommun och en gemensam nämnd för hela länet.

Gemensam nämnd inom socialtjänsten -
(i samverkan med Leksands kommun, arbetar med valfrihetssystem inom hemtjänsten). 

Annette Riesbeck (C) - Ordförande
Susanne Säbb Danielsson (L) - ledamot
Ann-Christin Dåderman (S) - ledamot

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen -
(i samverkan med Leksands kommun som är värdkommun). 

Joanna Stridh (C) - Ordförande
Henrieta Vedberg (M) - ledamot
Barbro Aastrup (S) - ledamot

Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna - samverkan mellan kommunerna i länet och Landstinget Dalarna kring hjälpmedelsverksamhet. 

Fredrik Ollén (M) - ledamot.

Gemensam nämnd Språktolknämnden i Dalarna - ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet.
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet.

Joanna Stridh (C) - ledamot.

Förvaltningar

I kommunen finns fyra förvaltningar. Alla är knutna till kommunstyrelsen.

Förvaltningsorganisation

Barn- och utbildningsförvaltning

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Socialförvaltning

Förvaltningschef
Lena Fröyen
0248-70 200

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef
Jonny Gahnshag
0248-70 164

Stab och serviceförvaltning

Förvaltningschef
Ulf Israelsson
0248-70 136

Kommunala och regionala bolag

RKAB, RFAB

VD
Ebbe (Björn) Evbjer
0248-70 007

RTAB, Dala Vatten och Avfall AB

VD
0247-44 110

Kontakt

Rättviks kommun

vx 0248-70 000
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik