Nämnder och förvaltningar i Rättviks kommun

Fullmäktige har tagit beslut om nedanstående nämnder, som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet.

Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnder

 • Kommunstyrelse
 • Miljö- och byggnadsnämnd
 • Individnämnd
 • Valnämnd
 • VIA-nämnden (gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad Rättvik-Leksand)
 • Gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna
 • Gemensam nämnd Språktolknämnden i Dalarna

Förvaltningar

 • Barn- och utbildningsförvaltning
 • Samhällsutvecklingsförvaltning
 • Socialförvaltning
 • Stab- och serviceförvaltning

Alla förvaltningar är knutna till kommunstyrelsen.

Kontakt

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik