Individnämnd

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt går ej att delegera till utskott.

I socialtjänstlagen råder förbud att delegera beslut i vissa enskilda ärenden till utskott eller tjänsteperson. Vissa ärenden måste beslutas i sin helhet av individnämnden.