Rättviks kommun
Rättviks kommun

Individnämnd

Individnämnden sammanträder, vid behov, en gång i månaden förutom i juli och december.

Sammanträdesdagarna är desamma som för socialutskottet. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Ordförande: Fredrik Ollén (M)
Jessica Junell (C) - vice ordförande
Inger Eriksson (S) - ledamot

Kontakt

Individnämndens ordförande
Fredrik Ollén
0248-70 600

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning/enhet
795 80 Rättvik