Stab- och serviceförvaltning

Schema för stab och serviceförvaltningen

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Förvaltningen består av fem enheter och två avdelningar

  • Kanslienhet
  • Ekonomienhet
  • Kostenhet
  • Städenhet
  • IT-enhet
  • HR-avdelning
  • Räddningsavdelning

Kontakt

Tf Förvaltningschef
Anki Pellgård
0248-70 110

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Besöksadress
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Räddningschef
Patrik Fredriksson
0248-70 291

Brandskyddstekniker
Joel Vikestig
0248-70 990

Besöksadress
Furudalsvägen 8
795 32 Rättvik

IT-chef
Mikael Brandfors
0248-70 800

Städchef
Lena Frid-Linder
0248-70 602

Tf Kostchef
Nina Prosén

0248-70 340

Besöksadress
Vasagatan 6
795 33 Rättvik

HR-chef
Anki Pellgård
0248-70 110

Bemanningschef
Marie Staffas
0248-70 403
0248-70 100 Svarsgruppen

Besöksadress
Skolgatan 9
795 31 Rättvik

Postadress till samtliga enheter
Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik