Rådslagsgrupper och politisk samverkan

Olika typer av samverkan finns inom kommunen och med bland annat Region Dalarna.

Rådslagsgrupper

Rättviks kommun har sedan 2007 rådslagsgrupper. Syftet med grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte på respektive arbetsplats.

En rådslagsgrupp är inget beslutande organ. Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år. Rådslagsgrupper finns till exempel på förskolor och skolor, på de olika enheterna inom äldreomsorgen och inom kultur- och fritids-verksamheterna.

Ett rådslag är en sammankomst där politiker möter medborgare och personal inom den kommunala verksamheten.

Politisk samverkan

Polsam är ett forum för politisk samverkan med representanter från kommun och regionen som träffas ett par gånger per år.