Kommunala bolag

I Rättviks kommun finns fyra kommunala och ett regionalt bolag.

Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB) är ett koncernbolag som ägs av Rättviks kommun.  

Rättviks kommun Kommunhus AB ska

  • vara ägarbolag för kommunkoncernens samtliga aktieinnehav
  • direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och allmännyttiga bostäder
  • bedriva produktion, distribution och handel med energi samt fibernät
  • bedriva renhållningsverksamhet
  • handha vatten- och avloppsverksamhet
  • bedriva jordbruk i naturbruksskola samt därmed förenlig verksamhet

I koncernen ingår:

  • Rättviks Fastigheter AB (RFAB)
  • Rättviks Skoljordbruk AB (RSJAB)
  • Rättvik Vatten och Avfall AB (RVAB).

RFAB äger och förvaltar skolor, servicehus, barnstugor, förvaltningslokaler och industrifastigheter. RFAB äger och förvaltar bostäder i Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal.

RSJAB bedriver jordbruk i naturbruksskola.

RVAB är huvudman och ägare av anläggningar för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten i Rättvik.

Det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB har som uppgift att ta hand om avfallet i de fyra kommuner som äger bolaget, samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening. Bolaget ägs gemensamt av Rättvik, Leksand, Vansbro och Gagnefs kommuner.