Rättviks kommun
Rättviks kommun

Socialförvaltning

Schema för socialförvaltningens organisation.

Socialförvaltningen leds av en stabsgrupp

Gruppen består, utöver förvaltningschef även av 

 • verksamhetschef utveckling och stöd
 • verksamhetschef stöd och omsorg
 • verksamhetschef vård och omsorg samt hälso- och sjukvård
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och e-hälsostrateg med systemansvar
 • administrativ chef.

Stabsgruppen svarar bland annat för utveckling och samordning av socialtjänstens verksamhet i enlighet med mål och riktlinjer enligt politiska beslut.

Socialförvaltningens ledning

förvaltningschef
Lena Fröyen
0248-70 215

Utveckling och Stöd
verksamhetschef
Gunilla Klingh 
0248-70 200

Stöd och omsorg
verksamhetschef
Betty-Ann Eriksson
0248-70 308

Vård och omsorg och HSL
verksamhetschef
Annelie Granath
0248-70 312

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt E-hälsostrateg
Åsa Holén
0248-70 610

Administration
administrativ chef
Yvonne Cederquist Olsson
0248-70 208

Staben består av personal som svarar för:

Ekonomi

 • budgetarbete
 • bokslut
 • ekonomisk statistik
 • utredningar.

Handläggning

 • Reception
 • Socialregistret
 • Dödsboanmälan
 • Faderskapsregistrering
 • Debitering av avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta
 • Sekreterarskap vid tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet, politisk samverkansgrupp kommun-landsting samt gemensamma nämnden för socialtjänsten i Leksand-Rättvik

Administration

 • sekreterare i socialutskottet
 • sekreterare i individnämnden
 • handhar frågor om serveringstillstånd, skuldsanering, folkölstillsyn och tillsyn av försäljning av tobaksvaror
 • information till allmänheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef HSL

E-hälsostrateg med systemansvar

Förklaringar

HSL – Hälso- och sjukvårdslagen
Socialregister – Du som söker bistånd blir registrerad i en personakt i socialregistret. I personakten förs journaler så länge du får bistånd. Du har rätt att läsa journalerna.

Kontakt

Socialutskottet
ordförande
Fredrik Ollén
0248-70 600

Socialförvaltningen

vx 0248-70 220
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik