Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser

Nämnden kan enbart träda i kraft i samband med sådana händelser. Exempel på en extraordinär händelse är bland annat långvarigt elavbrott och stora översvämningar.