Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens lokala motsvarighet till regeringen och sammanträder en gång varje månad utom i juli. Under kommunstyrelsen finns tre utskott.

Kommunstyrelsen ansvarar för för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen förbereder också ärenden som ska till fullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna

 • utveckling av den kommunala demokratin,
 • personalpolitiken,
 • planeringen av användningen av mark och vatten,
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas,
 • trafikförsörjningen,
 • informationsverksamheten,
 • arbeta med att reformera det kommunala regelbeståndet,
 • arbeta med att effektivisera administrationen,
 • utvecklingen av informationssystem, och kommunikation,
 • utvecklingen av brukarinflytande,
 • turistfrågor,
 • EU-frågor,
 • samverkan med andra kommuner,
 • statistikverksamhet.

Kontakt

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Annette Riesbeck
(C)
0248-70 250

Kommunalråd

med ansvar för sociala frågor
Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunalråd

med ansvar för bildningsfrågor
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Rättviks kommun

Växel 0248-70 000
kommun@rattvik.se

Besöksadress

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik