Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns det tre utskott:

  • utvecklingsutskottet
  • bildningsutskottet
  • socialutskottet 

Alla ledamöter och ersättare i utskotten är också, antingen ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

ska förutom att bereda de ärenden som inte bereds av övriga utskott, fullgöra de uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagar om skydd och säkerhet, bolagsstyrning, samhällsbyggnadsfrågor med mera.

Bildningsutskottet

har beredningsansvar för frågor rörande bland annat förskola, grundskola och gymnasium.

Socialutskottet

fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd eller liknande.

Kontakt

Sekreterare utvecklingsutskottet
Margaretha Östberg
0248-70 113

Sekreterare bildningsutskottet
Kristin Solvik
0248-70 257

Sekreterare socialutskottet
Annelie Steger Engholm
0248- 70 333