Medborgarnas förslagslåda

Medborgarnas förslagslåda har ersatt möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Tanken med medborgarnas förslagslåda är att det ska bli enklare för er medborgare som är folkbokförda i Rättviks kommun att lämna egna förslag som går direkt till politikerna.

Ditt förslag kan handla om vad som helst som kommunen kan besluta om.Tänk på att det ska handla om ett konkret förslag på något som kan förändras. Om det du vill framföra handlar om att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter ska du istället använda vår tjänst "Synpunkter och klagomål".

Förslagen diarieförs i kommunens diarie. Förslaget blir offentligt vilket innebär att vem som helst har möjlighet att ta del av det. Efter diarieföring skickas förslaget vidare till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Om något parti finner ditt förslag intressant har de möjlighet att driva frågan vidare. Du kan själv ta kontakt med partiernas representanter i kommunfullmäktige om du har frågor som rör ditt förslag.

Såhär gör du för att lämna ditt förslag:

  • Använd vår digitala e-tjänstplattform.
  • Använd det digitala formuläret.
  • Ladda ner blankett för egen utskrift och skicka till Rättviks kommun per post.
  • Lämna in till kommunhusets reception, Vasagatan 1.

Du har möjlighet att bifoga bilder eller textfiler på max 4 mb. Godkända filformat är pdf, doc och docx.

I mappen nedan kan du se vilka medborgarförslag som fortfarande är under behandling, det vill säga inte har beslutats om ännu.

Skicka in förslag via e-tjänst

Skicka in förslag via vår e-tjänst ”Medborgarnas förslagslåda” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation till partiernas gruppledare

Centerpartiet

Joanna Stridh, 0248-70 640

Moderaterna

Robin Nordlund, 073-093 41 05

Kristdemokraterna

Anders Gravsjö, 070-574 52 71

Socialdemokraterna

Daniel Wenngren, 0248-70 206

Vänsterpartiet

Conny Hansson, 076-829 00 18

Sverigedemokraterna

Inge Östlund, 070-677 68 53