Utgivningsbevis för databas

Rättviks kommun har utgivningsbevis för webbplatsen www.rattvik.se.

Beviset gäller under tiden 16 juni 2009 till 16 juni 2029.
Det innebär att webbplatsen är skyddad enligt grundlagarna. Traditionella massmedier har samma skydd.

Syftet med att Rättviks kommun skaffat utgivningsbevis är i första hand att minska kostnaderna.
Det blir inte så mycket administration och till exempel har vi nu fler möjligheter att visa fotografier från olika händelser och evenemang.

Utgivningsbeviset innebär att reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) om personuppgiftsbehandling inte gäller om tillämpningen av GDPR strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
Vi är inte längre tvungna att begära skriftligt tillstånd för att publicera fotografier eller artiklar där en eller flera personer syns eller nämns.

Utgivningsbeviset ger oss större frihet.
Vi vill alltid följa god publicistisk sed och avser även i fortsättningen att, i rimlig utsträckning, fråga om lov innan vi till exempel fotograferar.

Med utgivningsbevis har www.rattvik.se ett grundlagsskydd mot censur av myndigheter.
Yttrandefrihetsgrundlagen gäller och de som lämnar information (källor) har rätt att vara anonyma.

Rättviks kommun har även skyldigheter

  • Innehållet på webbplatsen ska finnas dokumenterat i sex månader.
  • En behörig utgivare för webbplatsen ska alltid finnas. Utgivaren har ensam det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras. Utgivaren ska vara anmäld till Radio- och TV-verket.
  • Webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska publiceras på webbplatsen.

Läs gärna mer om utgivningsbevis och yttrandefrihetsgrundlagen.

Myndigheten för press, radio och tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förnyar enligt 1 kap. 6 § andra stycket yttrande­frihets­grundlagen utgivningsbevis för följande databas med nedan angivna förutsättningar.

Utgivningsbevisnr: 2009-050

Databasens namn: www.rattvik.se

Tillhandahålls av: Rättviks kommun (212000-2171)

Giltighetstid: 2009-06-16–2029-06-16

Teknisk beskrivning:

  • Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor och applikation. Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via internet.
  • Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten.
  • Överföringarna från databasen utgår från Sverige.

Utgivare: Johan Malm