Trafik, ungdoms- och fritids­enheten

E-post: ungdom och fritid: fritid@rattvik.se

E-post: vägar och trafik: gata.trafik@rattvik.se

Trafik, ungdoms- och fritidschef

Ytfeldt, David

0248-70 225

Handläggare

Flat, Carina

0248-70 226

Administratör/ekonomiassistent

Åhrberg, Annika

0248-70 134

Föreståndare Ungdomens hus/Wasaborg

Modén, Anders

0248-70 388

Ungdomsstrateg

Norberg, Malin
0248-70 288

Fritidsledare omsorgsverksamhet

Norgren, Pia

0243-70 388

Anläggningsansvarig spår och leder

Klang, Erik

0248-70 281

Spår och leder

Göräng, David

0248-70 279

Vaktmästare Ungdomens hus Wasaborg

Sundh, Peter

0248-70323

Fritidsgårdar

Ungdomens hus Wasaborg,  café

0248-70 790

Vägar, allmän platsmark och lokala trafikföreskrifter

Layton, Robin

0248-70 119

Parkeringstillstånd, samhällsbetalda resor och kollektivtrafik

Engström, Jeanette

0248-70 155

Färdtjänst, riksfärdtjänst

fardtjansten@dalatrafik.se

010-248 11 60

Text