Rättviks kommun

Rättvik kultur

Kultur och bibliotek

Information och lånedisk
0248-70 195
fax 0248-70 199
bibliotek@rattvik.se

Kulturkontor
0248-70 197
fax 0248-70 199
kultur@rattvik.se

Kulturchef tf
Bergman, Helene
0248-70 190

Kultursamordnare vik
Liss, Katarina
0248-70 197

Bildarkiv
Sannesjö, Ingela
0248-70 352
bildarkivet@rattvik.se

Centralarkiv
Back-Kuismin, Christina
0248-70 307
centralarkiv@rattvik.se

Bibliotekarier
Düring, Marie, fjärrlån
0248-70 196

Hörlin, Thomas, medier, information och kommunikation
0248- 70 191

Sold, Karin, socialbibliotekarie
0248-70 194

Jönses-Brandt, Karin, barn-och ungdomsbibliotekarie
0248-70 198

Kulturassistenter
Lindbeck, Lotta
0248-70 193

Bygde, Ing-Marie
0248--70 195

Kulturpedagog
Halvarsson, Britt-Marie
0248-70 192

Biblioteksassistent/vaktmästare
Karlehag, Mats
0248-70 168

Personal
Bygde, Ing-Marie
0248-70 195 

Biblioteksfilialer

Boda
0248-70 776
Öppettider
Måndag kl. 13–19
Onsdag kl. 11–15
Fredag kl. 11–15

Furudal
0258-10 955
Öppettider
Tisdag kl.16–19
Onsdag kl. 10–13 och 15–19
Fredag kl. 10–13