Rättvik, Enåbacken, Enådal och Prästskogen

Enåbacken

fax 0248-70 361

Enhetschef

Hansson, Ingmari

0248-70 611

Sjödén, Linda
0248-70 507

Assistent

Tholén, Carina

0248-70 166

Aktivitetssamordnare Enåbacken

0248-70 405

Kök, Springkällan

0248-70 249

Sjuksköterska, Enåbacken

0248-70 441

Sjuksköterska, LSS

0248-70 488

Tallgläntan

0248-70 406

Tallhöjden

0248-70 401, 0248-70 409

Tallvägen

0248-70 402, 0248-70 480

Glädjen/dagverksamhet för dementa

0248-70 490

Enådal

fax 0248-70 304

Enhetschef

Nilsson, Victor

0248-70 240

Loman, Kerstin

0248-70 607

Assistent

Järpholm, Anita

0248-70 241

Aktivitetssamordnare, Enådal

0248-70 169

Sjuksköterska, Enådal

0248-70 327
0248-70 448

Sjuksköterska, LSS

0248-70 488

Gräsbacken

0248-70 247

Gräshöjden

0248-70 378

Solbacken

0248-70 328 

0248-70 246

Solvägen

0248-70 248

Prästskogen

Enhetschef

Emelie Lind Kylli

0248-70 521

Assistent vikarierande

Julia Bäck Jonsson

0248-70 621

Sjuksköterska, Prästskogen

0248-70 535

Sjuksköterska, korttidsboende avdelning Fyra
0248-70 526

Blåklockan

0248-70 528

Gullvivan

0248-70 529

0248-70 531

Fyran

0248-70 527