Äldrecenter och hemtjänst

Trygghetslarm

Expedition, trygghetslarm

0248-70 410

Mitt i Milla, dagverksamhet

0248-70 244

Hemtjänsten

Hemtjänsten Södra (Vikarbyn, Lerdal, Centrala)

Enhetschef

Erja Eloranta
0248-70 242

Gruppledare

Susanna, Hammargård

0248-70 031

Assistent

0248-70 601

Hemtjänsten Västra (Knekten, Enålund, Björken, Mitt i Milla och Trygghetslarm)

Enhetschef

Louise Gesar Hansson

0248-70 243

Gruppledare

Jasmine Lundblad

0248-70 534

Assistent

Christina Carlsson

0248-70 537

Hemtjänsten Norra (Boda, Furudal och Nattpatrull)

Enhetschef

Louise Gesar Hansson

0248-70 243

Gruppledare

Eva-Lena Henriks

0248-70 524

Assistent

Susanne Witasp

0248-70 032