Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Skylt.

mostphotos.com/Agneta Forssén

Du som har ett varaktigt, gravt funktionshinder och mycket svårt att gå kan få parkeringstillstånd. Om du är rörelsehindrad och inte kör fordonet själv kan du endast få parkeringstillstånd om särskilda skäl föreligger.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • Du som har ett varaktigt rörelsehinder och kör bilen själv kan få parkeringstillstånd. Med varaktigt menas minst sex månader. Du kan även få ett tillstånd som passagerare.
  • Du som är rörelsehindrad och inte själv kan köra fordonet kan endast få parkeringstillstånd om du inte kan invänta föraren en kort stund då föraren parkerar bilen. Det kan till exempel röra sig om att du är i behov av livsnödvändig hjälp eller har svårt att tala för dig.

Du beviljas inte ett parkeringstillstånd om du till exempel

  • har svårt att bära
  • är synsvag men inte har några svårigheter att förflytta dig
  • har svårigheter att kliva i och ur bilen

Information om ansökan

Ansökan kräver alltid ett läkarintyg som inte är äldre än tre månader.

Även om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad så krävs en ny ansökan om ditt nuvarande tillstånd snart går ut.

Varje ansökan behandlas likadant oavsett om du tidigare har haft ett tillstånd eller inte.

Parkeringstillståndet är inte knutet till en specifik bils registreringsnummer utan följer dig som fått det utfärdat.

Kommunen är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och gäller från sex månader upp till fem år. Det får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas när innehavaren själv är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i alla EU-länder.