Rättviks kommun
Rättviks kommun

Äldre

Äldreomsorgen ska ge god vård och omsorg, stöd i den dagliga livsföringen samt möjlighet till en självständig och aktiv gemenskap tillsammans med andra.

Verksamheten ska bygga på respekt för de äldres självbestämmande och integritet.

Behovsprövning ligger till grund för hjälp och bistånd som beviljas.

Ansökan om bistånd till hjälp görs hos biståndshandläggare för området där du bor. Biståndshandläggaren gör en bedömning av behovet och fattar beslut om insatserna.

Det kan vara

  • boende i särskild boendeform för den som inte längre klarar av eget boende
  • insatser i hemmet med dagliga sysslor, matdistribution, trygghetslarm, hygien, städning, tvätt, personlig omvårdnad med mera
  • växelvård, korttidsvård och dagverksamhet.

Alla insatser beviljas utifrån en behovsbedömning.

Information

En webbplats med tips och checklistor för dig som är äldre.
Seniorval.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Verksamhetschef
0248-70 000

Besöksadress
Skolgatan 9
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik