Äldre

Äldreomsorgen ska ge god vård och omsorg, stöd i den dagliga livsföringen samt möjlighet till en självständig och aktiv gemenskap tillsammans med andra.

Verksamheten ska bygga på respekt för de äldres självbestämmande och integritet.

Behovsprövning ligger till grund för hjälp och bistånd som beviljas.

Ansökan om bistånd till hjälp görs hos kommunens biståndshandläggare Biståndshandläggaren gör en bedömning av behovet och fattar beslut om insatserna.

Det kan vara

  • boende i särskild boendeform för den som inte längre klarar av eget boende
  • insatser i hemmet med dagliga sysslor, matdistribution, trygghetslarm, hygien, städning, tvätt, personlig omvårdnad med mera
  • växelvård, korttidsvård och dagverksamhet.

Alla insatser beviljas utifrån en behovsbedömning.

Kontakt för ansökan och information

Biståndsenhetens mottagningstelefon

telefontid 8.30–9.30 samt 10.00-11.00 helgfri vardag

0248-70780

Biståndsenhetens mejladress:
bistand@rattvik.se

LSS och boendestöd telefontid 08.30-09.30 helgfri vardag
0248-70223

0248-70396

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Information

En webbplats med tips och checklistor för dig som är äldre.
Seniorval.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om verkställighet av beviljade/pågående insatser

Verksamhetschef

0248-70000

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik