Avgifter för insatser

Samtliga avgifter kan förändras under året.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för vård- och omsorgsinsatser. Från och med den 1 januari 2024 är maxtaxan 2 575 kronor och motsvarar det belopp som kommunen som mest kommer att debitera för de vård- och omsorgsinsatser som ingår i maxtaxan (läs mer om dessa nedan).

Ordinärt boende

Avgifter som ryms inom maxtaxan 2 575 kronor

 • Hemtjänst, 435 kr/timme
 • Trygghetslarm, 255 kr/månad
 • Dagverksamhet vård, 61 kr/dygn
 • Distribution av matlåda 22 kr/matlåda
 • Hemsjukvård, 150 kr/besök (max 900 kr/månad)

Avgifter som inte ryms inom maxtaxan

 • Matlåda 65 kr/matlåda
 • Måltider i dagverksamhet 80 kr/dag
 • Resa dagverksamhet 30 kr/enkel resa
 • Installation av trygghetslarm 700 kr/installation
 • Förskrivning av hjälpmedel 250 kr/hjälpmedel

Korttids- och växelboende

Avgifter som ryms inom maxtaxan

 • Korttidsplats omvårdnadsavgift 86 kr/dygn
 • Korttidsboende boendeavgift 2 645 kr/månad, 88 kr/dygn

Avgifter som inte ryms inom maxtaxan

 • Korttidsboende mat 130 kr/dygn
 • Korttidsboende förbrukningsmaterial 12 kr/dygn

Särskilt boende

Avgifter som ryms inom maxtaxan

 • Omvårdnad max 2 575 kronor per kalendermånad

Avgift som inte ryms inom maxtaxan

 • Matabonnemang 3 900 kr/månad
 • Hjälpmedelsavgift 50 kr/månad
 • Förbrukningsmaterial 350 kr/månad
 • Hyra, beroende på lägenhet och yta
 • Städning av lägenhet vid utflyttning 900 kr inklusive moms

Avgiften för förbrukningsmaterial avser; tvättmedel, intimtvål, tvättlappar, hushålls- och toalettpapper, soppåsar, golvrengöring, skurhink, mopp och skurborste, gummiskrapa för duschgolv, toalettborste, och allmänna inventarier.

LSS-verksamhet

 • Hjälpmedelsavgift för boende i bostad med särskild service för vuxna, 250 kr/hjälpmedel.
 • Korttidstillsyn, frukost 20 kr/måltid
 • Korttidstillsyn, lunch 40 kr/måltid
 • Korttidstillsyn, mellanmål 15 kr/måltid
 • Korttidsvistelse, heldygn, måltider vuxna 130 kr/dygn
 • Korttidsvistelse, heldygn, måltider barn och vuxna under 21 år 95 kr/dygn

Ditt individuella avgiftsutrymme

Utgångspunkten är att alla betalar full avgift (upp till maxtaxan) enligt taxorna och avgifterna ovan. De som vill kan dock få ett individuellt avgiftsutrymme bedömt, vilket är det som avgör hur mycket du som mest ska betala för de vård- och omsorgsinsatser som ingår i maxtaxan. Ditt individuella avgiftsutrymme beräknas bland annat utifrån dina inkomster och dina boendekostnader. Du får blanketten ”Inkomstförfrågan” skickad till dig från socialförvaltningens avgiftshandläggare och där redovisar du dina kostnader och inkomster.

För att kommunen ska ges möjlighet att beräkna ditt individuella avgiftsutrymme måste du fylla i blanketten och lämna ditt samtycke till att kommunen får inhämta uppgifter om dig från andra myndigheter. Om du inte lämnar ditt samtycke, eller inte alls skickar in blanketten, får du betala full avgift för dina insatser (upp till maxtaxa). Blanketten ska därför skyndsamt skickas åter till kommunen.

Utifrån uppgifterna i blanketten kommer avgiftshandläggarna att beräkna ditt avgiftsutrymme.

Om du väljer att bli avgiftsberäknad är det viktigt att du kommer ihåg att du själv är skyldig att informera socialförvaltningens avgiftshandläggning om det under året sker förändringar av dina inkomster, boendekostnader eller annat som kan påverka beräkningen av ditt avgiftsutrymme.

Blanketten skickar du till

Rättviks kommun

Socialförvaltningen

795 80 Rättvik

Betala fakturor med autogiro

Om du vill betala med autogiro, kan du skriva ut blanketten som finns som länk längst ned på denna sida och skicka in till adressen ovan. Du kan också kontakta avgiftshandläggningen på telefonnumret nedan för att få en blankett skickad till dig.

Bostadstillägg

Du som inte redan har bostadstillägg från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan ska ansöka om det direkt hos dem.

Nya avgifter för hjälpmedel 2024

I nyheten "Nya avgifter för hjälpmedel" finns mer information om de nya patientavgifter som gäller vid förskrivning av hjälpmedel som är kopplade till högkostnadsskydd.

Autogiro blankett

Autogiroanmälan, Socialförvaltningen Rättviks Kommun Pdf, 695.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Avgiftshandläggare                                 
Helgfria vardagar kl 10-11
0248-703 32
avgifter.voo@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun

Socialförvaltningen

795 80 Rättvik