Äldreboende - särskilda boendeformer

Med särskild boendeform avses permanentboende i särskilt boende och gruppboende.

När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende ska det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform. Det särskilda boendet ska kunna erbjuda en god vård som beaktar den enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet.

Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt. Personen ska ha behov av insatser dygnet runt eller stor del av dygnet.

Enåbacken

Demensboende.
Här finns också dagverksamheten Glädjen med inriktning mot personer med demenssjukdom.
Höök Olles väg 2, 795 33 Rättvik
Enhetschef 0248-70 507 (Tallbacken) 0248-70 611 (Tallhöjden)
Sjuksköterska 0248-70 441

Enådal

Äldreboende.
Höök Olles väg 4, 795 33 Rättvik
Enhetschef 0248-70 240 (Gräs) 0248-70 607  (Sol) 
Fax 0248-70 441
Sjuksköterska 0248-70 327

Backåkern

Äldreboende samt växelvårdsplatser,
Boda Nyåkersgatu 4, 795 96 Boda Kyrkby
Enhetschef 0248-70 322
Fax 0248- 405 97
Sjuksköterska 0248-70 506

Orestrand

Äldreboende 
Strandvägen 12, 790 70 Furudal
Enhetschef 0248-70 033
Fax 0258-10 729
Sjuksköterska 0258-108 92

Prästskogen

Äldreboende.
Centralgatan 1, 795 30 Rättvik
Enhetschef 0248-70 521
Fax 0248-10 523
Sjuksköterska 0248-70 535

Enheten för Trygg hemgång

Innefattar teambaserat arbetssätt samt en korttidsavdelning belägen intill äldreboendet Prästskogen
Centralgatan 1, 795 30 Rättvik
Enhetschef 0248-70 040
Fax 0248-10 523
Sjuksköterska Avd Fyra 0248-70 526