Dagverksamhet

För äldre som bor i eget boende.

Mitt i Milla

Finns på Rättviks äldrecenter och bedrivs fem dagar i veckan, måndag till fredag. Mitt i Milla erbjuder social samvaro och enklare vardagsrehabilitering.
Biståndsbeslut krävs för deltagande.

Glädjen

I anslutning till Enåbacken finns Glädjen för personer med demenssjukdom. Glädjen erbjuder verksamhet måndag till fredag, har en stor trädgård och ljusa allrum.
Här krävs också ett biståndsbeslut.