Hjälp i hemmet

Äldre herre serveras mat.

mostphotos.com/Dan Burch. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara dig själv kan ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser i hemmet.

Insatserna ges i och utanför det egna hemmet för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Insatser kan även ges i form av korttidsboende och dagverksamhet. För att få insatser ska du ta kontakt med någon av våra biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får tala om för andra vad du berättat eller vad de fått veta när de är hos dig.

Kontakt för ansökan och information

Biståndsenhetens mottagningstelefon

telefontid 8.30–9.30 samt 10.00-11.00 helgfri vardag

0248-70780

Mejladress biståndsenheten
bistand@rattvik.se

LSS och boendestöd telefontid 08.30-09.30 helgfri vardag
0248-70223

0248-70396

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik