Hemtjänst

Äldre man tar sin medicin. Får hjälp med att hälla vatten i ett gals.

mostphotos.com/Robert Kneschke

Hjälp från hemtjänsten ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänst kan beviljas till enskilda som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen.

Till hemtjänstens uppgifter hör både personlig omvårdnad och hjälp av servicekaraktär - hjälpen ska präglas av hjälp till självhjälp.

Hjälp i hemmet

Personlig omvårdnad

I den personliga omvårdnaden ingår att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov.

Det kan till exempel vara hjälp eller stöd för att kunna äta, dricka, klä på sig, sköta personlig hygien inklusive munvård och förflyttning. Kan även omfatta stöd för att känna trygghet och säkerhet (tillsyn), ledsagning vid promenader eller tillfällig avlösning av anhörigvårdare i hemmet.

Praktisk hjälp

Den praktiska hjälpen kan ges som till exempel städning, hantering av hushållsavfall, tvätt, inköp eller matdistribution. Om särskilda behov finns kan matlagning beviljas.

Städning

Grunden för att beviljas städning är att hjälpen ges en gång var tredje vecka, i detta ingår hygienstädning av högst två rum och kök.

Trygghetslarm

Kan beviljas för att uppnå ökad trygghet i hemmet.

Nattpatrull

Kan beviljas för att tillgodose behov av tillsyn eller hjälp nattetid.

Kontakt

Rättviks hemtjänst

Västra
Enhetschef 0248-70 243

Södra
Enhetschef 0248-70 242

Norra
Enhetschef 0248-70 322

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik