Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Bostadsanpassning

Trapphiss.

Voy/mostphotos.com

Avsikten med bostadsanpassning är att förändra och individuellt anpassa bostaden så att det är möjligt för funktionshindrade personer att bo i eget boende och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Bostadsanpassningen regleras av Lagen om bostadsanpassning 1992:1574.

Vem kan få bostadsanpassning?

Bidrag kan utgå till enskilda personer med funktionsnedsättning för anpassning av permanent bostad.

För att bidrag ska kunna utgå ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till aktuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen ska styrkas av ett intyg från till exempel läkare eller arbetsterapeut.

Ansökan om bostadsanpassning görs av den funktionsnedsatte.

Bostadsanpassningen är ett samarbete med Leksands kommun. Handläggningen finns i Leksand.

Lättläst

Kontakt

Bostadsanpassning
Fredrik Jobs
0247-80 441

Berth Erkers
0247-80 144
fax 0247-14 465

Blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF

Information

Boverkets information om bostadsanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga ett beslut