Våga hjälpa! Våga berätta!

Är du eller någon du känner drabbad av våld i vardagen?

Våld är inte bara knytnävsslag

Är du utsatt för sexuellt våld, psykiskt våld, försummelse, materiellt våld, ekonomiskt våld, hedersrelaterat våld och förtryck kan du få hjälp.

Känner du oro för egen del eller för någon annan – hjälp och stöd finns. Här finns telefonnummer och webbadresser för både akuta situationer och när du behöver någon att prata med och få råd och stöd.

Den du pratar med har tystnadsplikt.

I akuta situationer

Telefon.

1177
hjälper dig med bedömning och hänvisning – dygnet runt.

Telefon.

112 Polisen

114 14 Polisen
vid ärenden som inte är akuta.
Här kan du lämna tips, polisanmäla brott med mera.
Öppet dygnet runt.

Webbplats
www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstens mottagningstelefon

Telefon.

0248-70 220 kl. 8–12, 13–16, vid akuta fall vardagar
Övriga tider

Telefon.

112 Socialjouren

Jourhavande präst

Telefon.

112, alla dagar kl. 21–06.
Telefonen är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med.

Jourhavande Medmänniska

Telefon.

08-702 16 80
Ibland behöver du dela dina upplevelser, dina tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour.
Alla dagar kl. 21–06.

Kvinnojourer

Telefon.

Kvinnojouren Kullan, Falun 023-125 15
Telefonjour måndag–torsdag klockan 8–16 och fredag klockan 8–12. Kvällsjouren finns tillgänglig måndagar klockan 18–20 och bemannas av utbildade volontärer.

E-post: info@kullanskj.se

kvinnojouren Kullans webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer.

Kvinnojourerna erbjuder samtalsstöd, följer med som stöd vid rättegångar och till myndigheter. De kan erbjuda skyddat boende och de för inga journaler.

Tjejjouren Dalia

För tjejer i hela Dalarnas län
Tjejjouren Dalia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder stöd via chatt, onsdagar klockan 13–15 och fredagar klockan 19–21.

Nationell mansjour

Telefon.

08-30 30 20
Nationella mansjouren ger samtalsstöd till både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Kvinnofridslinje

Telefon.

020-50 50 50
Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och kostar inget. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Somaya kvinno- och tjejjour

Telefon.

020-81 82 83
Kvinno- och tjejjour som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Somaya erbjuder också stöd via chatt. Webbplatsen somaya.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information på olika språk.
Kansli: 08-760 96 11

Terrafem-nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

Telefon.

020-52 10 10
Terrafem är Sveriges en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Du kan vara anonym när du ringer till oss och vi har tystnadslöfte. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du få stöd och råd på mer än 70 olika språk.
Terrafem har även en juristjour för rådgivning och förberedning inför mötet med rättsväsendet.

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.

MIND – Självmordslinjen

Telefon.

90 101

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Välkommen att ringa eller chatta anonymt med våra volontärer. Vi har öppet dygnet runt.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris.

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)

Föreningen VOOV startades av veterinärer och veterinärstudenter med syfte att underlätta för våldsutsatta personer som har husdjur, att ta sig ur en våldsrelation. De flesta skyddade boenden runt om i Sverige saknar möjlighet att ta emot husdjur.

VOOV förmedlar tillfälliga jourhem för husdjuret när ägaren befinner sig i skyddat boende.

Kontakten med VOOV förmedlas av kvinnojouren, polis eller socialtjänst.

Förutsättningen för att VOOV ska ta hand om ett djur är att djurägaren aktivt har börjat ta sig ur relationen.
Mer information finns på www.voov.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Råd och stöd

Psykiatrimottagning

Telefon.

0248-49 47 90
Hit vänder du dig för psykiatrisk rådgivning.

Socialtjänsten i Rättvik

Telefon.

0248-70 220
Måndag-fredag, kl. 8–12 och 13–16
Ger råd, stöd och hjälp till kvinnor och män. Du behöver inte uppge ditt namn vid rådgivning.

Rättviks vårdcentral

Telefon.

0248-49 47 28

Samtalsmottagning

Telefon.

Brottsofferjouren Rättvik, Leksand

Telefon.

070-225 43 83
Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ta kontakt med oss.

Rättviks ungdomsmottagning

Telefon.

0248-70 020

Du bestämmer alltid själv om du vill gå till oss. Du som är ung kan komma till oss för att få svar på frågor och få hjälp.
Till exempel om du
• behöver någon att prata med,
 • har frågor om sex,
 • har frågor om relationer,
 • känner dig deppig eller stressad,
 • är utsatt för våld eller kränkningar,
 • har problem med mat och ätande,
 • behöver kondomer.

ungdomsmottagningen kan du söka för vad som helst tills du blir 25 år. Besöken är kostnadsfria.

Äldrelinjen

Telefon.

020-22 22 33
Stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Måndag till fredag klockan 8–19 eller lördag och söndag klockan 10–16.

Kontakt

Socialtjänsten i Rättvik
0248-70 000

Logotyp - Räddningstjänsten
Länsstyrelsen Dalarna
Logotyp - Polisen
Logotyp - Rättviks kommun