Våldet går inte i pension!

Man tröstar kvinna.

Personerna på bilden har ingen anknytning till texten. Foto: mostphotos.com/Scott Griessel

Med åldern blir många fler beroende av omgivningens stöd och hjälp.

Äldre med ökat beroendet av omgivningen löper större risk att utsättas för våld av nära anhöriga och av vård- och omsorgspersonal. Det för också med sig en risk för upprepat våld, och möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar.

Alla former av våld är en brottslig handling som ska anmälas. Om det inte är akut är det bra att kunna få råd, stöd och hjälp hur du ska hantera situationen – antingen om du själv är utsatt eller känner oro för någon som kan vara utsatt. 

Vad gör jag om jag är våldsutsatt?

 • Berätta för någon som du litar på.
 • Sök stöd. Ring 1177 – för bedömning och hänvisning. Du kan vara anonym.
 • Skriv dagbok. Anteckna och dokumentera dina skador.
 • Tänk på att din telefon eller dator kan kontrolleras.
 • Tro inte på att det inte kommer att hända igen
 • Planera en reträttväg.
 • Gör en polisanmälan. Allt våld är en brottslig handling.

Vad gör jag om jag som anhörig, vän eller personal misstänker att någon i min närhet utsätts för våld?

 • Våga se! Våga fråga! Våga agera! Våga hjälpa!
 • Ring 1177 – för att få råd, stöd och hänvisning.
 • Lyssna och tro på det som personen berättar.
 • Skuldbelägg och ifrågasätt inte personen.
 • Prata alltid med personen i enrum.
 • Ge personen tålamod och omtanke.
 • Fråga rakt på sak eller inled med en fras som visar att det är ett tillåtet samtalsämne. Gå sedan vidare med mer direkta frågor.
 • Berätta att du stöttar även om personen väljer att stanna kvar i relationen.
 • Berätta att våld (i alla former) är en brottslig handling.
 • Konsultera närmaste chef (om du är personal på ett boende eller liknande) för hur du ska gå vidare.
 • Dokumentera alla tecken på våld även om personen inte vill polisanmäla.
 • Håll fortsatt kontakt med personen
 • Använd vid behov alltid professionell tolk.

Definition av "våld mot äldre"

"Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som orsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk och/eller känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse." /WHO 2002

Kontakt

Socialtjänsten
Rättviks kommun
0248-70 220

Information

Socialstyrelsen
Vålds- och brottsrelaterade frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldrelinjen
020-22 22 33, måndag till fredag klockan 8–19 eller lördag till söndag klockan 10–16. Mer information hittar du på Mind:s sida Äldrelinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Terrafems jourtelefon
020-52 10 10, vardagar klockan 9–18.
Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.