Ilska och utbrott

Råd och stöd

Om ett barn eller en ungdom har svårigheter att hantera samt kontrollera ilska och utbrott kan socialtjänsten familjebehandling hjälpa till med råd och stöd.

Stöd till dig som är nära barnet eller ungdomen

Råd och stöd kan vara att stötta föräldrar och andra som är nära barnet eller ungdomen med hur de kan förhålla sig vid ilska och utbrott. Det blir ofta en väldigt jobbig situation i hemmet om ett barn eller en ungdom har svårt att kontrollera sin ilska. Därför kan stöd och hjälp i hemmet vara aktuellt.

Barn och ungdomar kan själva få träffa någon att prata med

Barn och ungdomar kan själva få träffa någon att prata med för att tillsammans hitta orsaker bakom ilskan och utbrotten och hitta alternativa sätt att hantera känslor.

Vi erbjuder fem fria samtal utan registrering och journalföring.

Önskas vidare kontakt görs en behovsprövning om insats genom socialtjänsten. Vi kan då skräddarsy insatsen utifrån familjens eget behov av hjälp.

Kontakt

Socialtjänsten
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
För barn och unga upp till 18 år.
Öppet alla dagar dygnet runt.
116 111

BRIS vuxentelefon om barn
Öppet vardagar klockan 9–12.
0771-50 50 50

BRIS stödlinje för idrottsledare
Öppet vardagar klockan 9–12.
0774-40 00 42

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik