Stress

Männsika som skjuter ifrån sig med två händer.

mostphotos.com/Stefano Valle. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Många situationer kan orsaka stress. Det kan till exempel vara problem i skolan, missbruk, våld, ekonomiska problem eller barn som far illa.

Socialtjänsten kan erbjuda stödjande insatser till barn, ungdomar och vuxna. Det kan till exempel vara kontaktperson, kontaktfamilj eller att få råd och stöd.

Du kan ringa till socialtjänstens mottagningstelefon för att boka tid hos en socialsekreterare som kan ge råd och stöd alternativt (efter behovsprövning) hjälp som kan vara avlastande med avseende på vad som orsakar stress.

Om det uppstår en akut situation och socialtjänstens mottagningstelefon inte är öppen kan socialjouren kontaktas.

Trött kille läser bok. Stor traveböcker på bordet.

mostphotos.com

Rättviks ungdomsmottagning

Du kan söka för vad som helst på ungdomsmottagningen, besöken är frivilliga och kostnadsfria. Vid stress kan du vända dig till ungdomsmottagningen och den du träffar där kan hjälpa dig på plats alternativt hjälpa till att söka mer specialiserad hjälp.

Rättviks ungdomsmottagning arbetar med individuell rådgivning, undersökning, behandling och utåtriktad verksamhet. På Rättviks ungdomsmottagning arbetar allmänläkare, barnmorskor och kurator.

Rättviks elevhälsa

Vid stress kan du som går i skolan vända dig till elevhälsan för hjälp och stöd. Inom elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. Inom elevhälsan arbetar kuratorer, psykolog, specialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor och talpedagog.

Om du mår dåligt på grund av stress kan du vända dig till en skolpsykolog eller skolkurator. Både kuratorer och psykolog kan ge stödsamtal till elever och rådgivande samtal till vårdnadshavare.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Psykolog
0248-70 245

Kurator på Rättviksskolan
0248-70 213

Kurator på Stiernhööksgymnasiet
0248-70 419