Rättviks kommun

Stress

Många situationer kan orsaka stress. Det kan till exempel vara problem i skolan, missbruk, våld, ekonomiska problem eller barn som far illa.

Socialtjänsten kan erbjuda stödjande insatser till barn, ungdomar och vuxna. Detta kan exempelvis vara kontaktperson, kontaktfamilj eller råd och stöd. Det går att ringa till socialtjänstens mottagningstelefon för att boka tid hos socialsekreterare som kan erbjuda råd och stöd alternativt (efter behovsprövning) insats som kan vara avlastande med avseende på vad som orsakar stress.

Om det uppstår en akut situation och socialtjänstens mottagningstelefon inte är framkomlig kan socialjouren kontaktas.

Rättviks ungdomsmottagning

Det går att söka för vad som helst på ungdomsmottagningen, besöken är frivilliga och kostnadsfria. Vid stress går det bra att vända sig till ungdomsmottagningen och den du träffar där kan hjälpa dig på plats alternativt hjälpa till att söka mer specialiserad hjälp.

Rättviks ungdomsmottagning arbetar med individuell rådgivning, undersökning, behandling och utåtriktad verksamhet. På Rättviks ungdomsmottagning arbetar allmänläkare, barnmorskor och kurator.

Rättviks elevhälsa

Vid stress kan du som går i skolan vända dig till elevhälsan för hjälp och stöd. Inom elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja barns/elevers lärande, utveckling och hälsa. Inom elevhälsan arbetar kuratorer, psykolog, specialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor och talpedagog.

En psykolog och fyra kuratorer arbetar på Rättviks förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Om du mår dåligt på grund av stress kan du vända dig till skolpsykolog eller skolkurator. Både kuratorer och psykolog kan ge stödsamtal till elever och rådgivande samtal till vårdnadshavare.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Psykolog
0248-70 245

Kurator på Rättviksskolan
0248-70 262

Kurator på grundskolorna i norra skolområdet
0248-70 236

Kuratorer på Stiernhööksgymnasiet
0248-70 382, 0248-70 449