Rättviks kommun

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk och social insats för dig med psykiska funktionsnedsättningar som syftar till att underlätta för dig att hantera din vardag.

Insatsen är inte begränsad till hemmet. Den kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att aktiviteterna ska göras tillsammans dig.

Syftet är att stötta dig med psykiska funktionsnedsättningar i att klara ditt vardagsliv och våga leva i samhället. Det är ett psykosocialt stöd som har som mål att du ska klara så mycket som möjligt av skötseln av din bostad och dina vardagsaktiviteter. Det kan vara att handla mat och kläder och hämta mediciner.

En förutsättning för ett gott liv är att kunna fungera i olika sociala sammanhang, att ha vänner och att uppleva gemenskap med andra. Många kan behöva stöd i att hitta dessa sammanhang.

Kontakt

Handläggare för boendestöd
0248-70 379

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik