Boendestöd

Fikapaus.

mostphotos.com/Katja Kircher

Boendestöd är en praktisk och socialt stöd för dig med psykisk ohälsa. Stödet ska bidra till ökad trygghet, självständighet och livskvalitet.

Hjälpen är inte begränsad till hemmet. Den kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att aktiviteterna ska göras tillsammans med dig.

Syftet är att stötta dig som har behov av stöd i ditt vardagsliv. Det är ett psykosocialt stöd som har som mål att du själv ska klara så mycket som möjligt av skötseln av din bostad och dina vardagsaktiviteter. Det kan vara att handla mat och kläder och hämta mediciner.

En förutsättning för ett gott liv är att kunna fungera i olika sociala sammanhang, att ha vänner och att uppleva gemenskap med andra. Många kan behöva stöd i att hitta dessa sammanhang.

Kontakt

Enhetschef Boendestöd
0248-70 471

LSS och boendestöd, telefontid 08.30 - 09.30 helgfri vardag
0248-70 223

0248-70 396

Besöksadress
Golfvägen 1, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik