Personligt ombud

Personligt ombud finns till för vissa personer som är över 18 år samt har psykiska funktionsnedsättningar (utan krav på diagnos) som är omfattande och långvariga

En kurbits med en röd dalahäst.

Vi träffas på dina villkor

Vi kan träffas i vår lokal, ringa, mejla eller SMS:a. Om du vill kan vi komma hem till dig eller till en plats du väljer.

Din psykiska funktionsnedsättning innebär:

 • Ett omfattande, betydande och väsentligt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
 • Sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service.
 • Behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården eller specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.
 • Behov av samordning av vård, stöd och service.
 • Få råd samt information om rättshjälp och annat stöd utifrån behov.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Få den hjälp du har rätt till i samhället.
 • Samordna den hjälp du har idag.
 • Få råd och stöd.
 • Följa med dig till de myndigheter och organisationer du kan få hjälp från.

Dina behov styr

 • Det är frivilligt att få hjälp av personligt ombud. Det är bara du själv som kan önska och få personligt ombud. Ingen annan kan bestämma det åt dig.
 • Vi arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig.
 • Vi lyssnar och har tid för dig. Det är gratis att få vår hjälp. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.
 • Vi som är personliga ombud tar hänsyn till din funktionsnedsättning. Under den tid vi arbetar tillsammans kan vi hjälpa dig med de kontakter du behöver i samhället.
 • Personligt ombud är ingen myndighet och övertar inte någon myndighets ansvar och är ingen behandlare.

Personligt ombud drivs i samarbete med kommunerna i norra Dalarna. Mer information finns på Mora kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..