Alkohol och droger - riskbruk och beroende

Socialtjänsten erbjuder rådgivning i frågor kring alkohol och drogberoende samt spelmissbruk.

Socialtjänsten arbetar för att förhindra riskbruk som kan leda till ett okontrollerat bruk av alkohol eller droger, vilket i sin tur kan leda till social utslagning. När du behöver hjälp och rådgivning i frågor om riskbruk eller beroende kan du kontakta socialsekreterare. Alkoholrådgivning är till för alla som kommer i kontakt med beroendeproblem, personen själv, anhöriga, arbetskamrater med flera.

Beroendevård

Individnämnden kan efter prövning bevilja bistånd till beroendevård.

För att få hjälp med att ansöka om bistånd till beroendevård ska du kontakta socialtjänstens mottagningstelefon och boka tid med en socialsekreterare.

När en ansökan kommit in gör socialsekreteraren en utredning kring behovet av beroendevård, därefter – om behov finns – lämnas ärendet till socialutskottet för beslut.

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen i Rättvik är ett samarbete mellan socialtjänst, vårdcentralen och öppenvårdspsykiatrin. Mottagningen erbjuder samlade insatser för dig som är över 18 år och har samsjuklighet med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Genom att samordna kompetensen hos kommunens socialtjänst, vårdcentral och öppenvårdspsykiatri blir insatserna som erbjuds mer välplanerade för att motverka återfall i riskbruk och beroende. Dessutom främjar samordnade insatser den psykiska och fysiska hälsan hos personer med samsjuklighet, det har en positiv inverkan för att uppnå ett så självständigt och väl fungerande liv som möjligt.

För att få mer information om beroendemottagningen i Rättvik ska du kontakta socialsekreteraren som arbetar på beroendemottagningen, se nummer nedan.

Kontakt

Socialtjänstens reception
0248-70 220

Information

Drogförebyggande arbete i Rättviks kommun