Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spel om pengarpolitiken (ANDTS) ska stärka folkhälsan.

Drogförebyggande arbetet i Rättviks kommun

Vi inriktar våra krafter på att barn och ungdomar i vår kommun ska få växa upp i en trygg och drogfri miljö.

Vi vill höja medvetenheten och öka kunskapen om drogers negativa effekter och skadeverkningar.

Vi samverkar med alla som arbetar med drogförebyggande arbete. Det är till exempel socialtjänsten, ungdoms- och fritidskontoret, skolorna, Polisen och politiker

I vårt drogförebyggande arbete vill vi sålunda hindra ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna på grund av tobak, alkohol, dopning och andra droger.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att:

  • ungdomars alkoholdebut sker så sent som möjligt (dock tidigast vid 18 års ålder).
  • aldrig acceptera narkotika och dopning och genom information och dialog motverka alla krafter som verkar för en liberalare syn på droger.
  • exponering av alkohol i samhället begränsas och alkohol- och rökfria miljöer ges stöd.
  • de personer som till följd av alkohol- eller drogmissbruk drabbas av sociala och/eller medicinska problem ska ha tillgång till olika former av samhällsstöd för att kunna lämna sitt missbruk.

Hemligheter – 1177 Vårdguiden - för barn

Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig ska du inte behöva vara ensam med den.

Kom till 1177 – Våga berätta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så får du veta vad barn/ungdomar kan göra för att få hjälp.