Våld och övergrepp

Akut hjälp

Vid situationer där våld eller våld och övergrepp förekommer ska du kalla på akut hjälp. Ring polisens larmnummer (112).

För övriga ärenden ringer du polisens nummer (114 14).

Barn- och ungdomsgruppen inom socialtjänsten

Socialtjänsten ska arbeta för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. Att växa upp under goda förhållanden innebär bland annat att inte behöva växa upp med våld och övergrepp, att själv inte behöva bli utsatt för det och att inte på nära håll behöva bevittna andra som blir utsatta för våld eller våld och övergrepp.

Ett barn eller en ungdom som blir utsatt för våld eller övergrepp eller sett det i sin familj kan få hjälp. En socialsekreterare utreder behovet av hur en trygg och god uppväxt kan tillgodoses för barnet eller ungdomens.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom blir utsatt för eller bevittnar våld och övergrepp ska du ringa till socialtjänstens mottagningstelefon och lämna en orosanmälan.

Barn och ungdomar kan även själva ta kontakt med en socialsekreterare.
Ring till socialtjänstens växel, 0248-70 220.

Även vuxna som blir utsatta för våld och övergrepp kan få råd och stöd eller hjälp. Hos oss arbetar socialsekreterarna med kvinnofrid. Dit kan kvinnor som blivit utsatta för våld och övergrepp vända sig.
Ring till socialtjänstens mottagningstelefon, 0248-70 220.

Dörren in till Barnahus.

Barnahus.

­Barnahus

Barnahus i Dalarna är en samverkan mellan åklagar­kammaren i Falun, Polisen Dalarna, socialtjänsten i alla Dalakommuner genom Borlänge kommun, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin, båda i Dalarna.

Samverkan mellan verksamheterna sker i Barnahus lokaler. Barnahus är en trygg miljö för barn och unga som utsatts för våldsbrott, fridsbrott och sexuella övergrepp. Om ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott sker förhöret med barnet på Barnahus. Barnahus kan också lämna rådgivning kring dessa frågor.

Samtalsstöd för barn som bevittnat våld och övergrepp

Det är kan vara svårt för barn och ungdomar att prata om upplevelser av våld och övergrepp. De behöver därför få stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser.
Barn och ungdomar i Rättvik som upplevt våld och övergrepp erbjuds individuella samtal enligt trappanmodellen genom kommunens familjebehandlare.

Kontakt

Vid larm till polis
Ring 112

Vid övriga ärenden till polis
Ring 114 14

Socialtjänstens vx
0248-70 220

Barnahus i Borlänge
0243-747 10

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Information

Rättviks ungdomsmottagning

UMO – ungdomsmottagning på internet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.