Stöd i föräldraskap

Barn som gömmer sig under kuddar.

Personen på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Socialtjänsten tar emot alla orosanmälningar som gäller barn och ungdomar i Rättviks kommun. Till vår barn- och familjeenhet kan du ringa och fråga om råd innan en anmälan görs.

Anmälan och utredning

Socialsekreterarna bedömer om anmälan är så allvarlig att en utredning enligt Socialtjänstlagen ska göras. Ska en utredning inledas så är det en socialsekreterare som genomför den.

Utredningen kan leda fram till någon form av hjälp och stöd till barnet och barnets familj.

Hjälp och stöd

Hos oss kan barn, ungdomar och föräldrar själva söka hjälp. När barn, ungdomar och deras familjer får stöd och hjälp följs detta alltid upp av en socialsekreterare.


Kontakt

Socialtjänstens vx
0248-70 220

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112

Föräldrastödstelefon (familjeteamet)
0248-70 373

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik