Problem i skolan

Barn håller i en penna sittandes vid skolbänken

Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Det finns många saker som kan göras för att du ska trivas i skolan. Det kan handla om att ha roligare på lektionerna, få vänner eller bli mindre stressad. Du kan till exempel kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning för att få stöd och hjälp om du behöver det.

Att gå i skolan gör att du får chansen att lära dig en massa saker som du har nytta av i livet. Du får också träna på att samarbeta och umgås med andra personer.

Du går i skolan en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. Det är viktigt att förändra situationen om du inte har det bra. Ibland kan du själv komma på en lösning, ibland behöver du få hjälp av någon annan. Prata med någon vuxen i skolan om du behöver stöd. Hen kan hjälpa dig vidare om det behövs.

Källa UMO


I grundskolan och gymnasiet har rektorn det samlade ansvaret för hela den pedagogiska verksamheten. Om det framkommer att en elev är i behov av särskilt stöd, ansvarar rektor för att behovet utreds och att det fattas beslut om särskilt stöd.

Kontakt

Rättviks ungdomsmottagning
0248-70 020

Besöksadress
Ågatan 4 D, bv, 795 30 Rättvik