Rådslag,
Barn- och utbildningsförvaltningen

Rådslagsgrupper finns på förskolor och skolor. Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år. Syftet med grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte mellan politiker, personal, föräldrar och elever.

Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år. Syftet med
grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte mellan politiker,
personal, föräldrar och elever.

Rektorer och förskolecheferna ansvarar för dagordning och kallelse till
rådslagsgruppernas sammanträden i samråd med bildningsutskottets
ordförande. En rådslagsgrupp är inget beslutande organ. Vid sammanträdet
förs minnesanteckningar.

Mer information om rådslag.

Rådslagsrepresentanter

Representanter för skolor

Skola/förskola

Rektor/Förskolechef

Representanter från BU

Centrala förskolområdet

Kjell-Ove Eriksson

Joanna Stridh (C)

Henrieta Vedberg (M)

Karin Tahlén (S)

Norra förskoleområdet

Bozena Tercjak

Joanna Stridh (C)

Inge Östlund (SD)

Lotta Grop Hed (S)

Västra förskoleområdet

Mia Laggar

Joanna Stridh (C)

Rebecka Ruuth (KD)

Henrieta Vedberg (M)

Boda skola, Ingels skola

Lisa Clason

Joanna Stridh (C)

Henrietta Vedberg (M)

Per Mårthans (KD)

Furudal

Lisa Clason

Joanna Stridh (C)

Inge Östlund (SD)

Lotta Grop Hed (S)

Sätra skola

Megh Tomt Andersen

Joanna Stridh (C)

Rebecka Ruuth (KD)

Inge Östlund (SD)

Söderås skola

Megh Tomt Andersen

Joanna Stridh (C)

Rebecka Ruuth (KD)

Inge Östlund (SD)

Vikarby skola

Megh Tomt Andersen

Joanna Stridh (C)

Rebecka Ruuth (KD)

Inge Östlund (SD)

Rättviksskolan

Lotten Kluck

Joanna Stridh (C)

Per Mårthans (KD)

Karin Tahlén (S)

Nyhedsskolan

Lotten Kluck

Joanna Stridh (C)

Rebecka Ruuth (KD)

Henrieta Vedberg (M)

Stiernhööksgymnasiet

Michael Rocking


Alla partier i BU har en plats