Rådslag,
Barn- och utbildningsförvaltningen

Rådslagsgrupper finns på förskolor och skolor. Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år. Syftet med grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte mellan politiker, personal, föräldrar och elever.

Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år. Syftet med
grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte mellan politiker,
personal, föräldrar och elever.

Rektorer och förskolecheferna ansvarar för dagordning och kallelse till
rådslagsgruppernas sammanträden i samråd med bildningsutskottets
ordförande. En rådslagsgrupp är inget beslutande organ. Vid sammanträdet
förs minnesanteckningar.

Mer information om rådslag.

Rådslagsrepresentanter

Representanter för förskolor/skolor

Förskola/skola

Förskolechef/Rektor

Representanter från BU

Centrala

förskolområdet

Kjell-Ove Eriksson

Joanna Stridh

Michael Jacobs

Erik Johansson

Karin Tahlén

Norra

förskoleområdet

Bozena Tercjak

Joanna Stridh

Robin Nordlund

Maria Ambell

Maud Hemberg

Västra

förskoleområdet

Mia Laggar

Joanna Stridh

Stina Andersson

Anders Ehrling

Daniel Wenngren

Boda skola

Furudals skola

Ingels skola

Lisa Clason

Joanna Stridh

Karin Tahlén

Erik Johansson

Maria Ambell

Sätra skola

Söderås skola

Vikarbyns skola

Megh Tomt Andersen

Joanna Stridh

Michael Jacobs

Stina Andersson

Daniel Wenngren

Nyhedsskolan

Rättviksskolan

Lotten Kluck

Joanna Stridh

Robin Nordlund

Anders Ehrling
Maud Hemberg

Stiernhööks-

gymnasiet

Michael Rocking

Joanna Stridh

Robin Nordlund

Michael Jacobs

Stina Andersson

Karin Tahlén