Resor och inneboende

Buss och ett rum.

Bussen till Rättvik och ett elevrum på Stiernhööksgymnasiet. Foto: © Y. Öhrnell och Jeanett W Rousu

Skolskjuts i grundskolan

Kommunen ansvarar för resor mellan hemmet och grundskolan. Här kan du läsa mer om skolskjuts i grundskolan.

Resor och inackordering gymnasium

Du som studerar på gymnasieskola har rätt att ansöka om inackorderingstillägg eller busskort. Läs mer om regler och ansökan.

Kontakt

Trafiksamordnare grundskola
Skolskjuts

Jeanette Engström
0248-70 155

Trafiksamordnare gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
Cecilia Högvall
0248-70 299