Rättviks kommun

Resor och inneboende

Buss och ett rum.

Bussen till Rättvik och ett elevrum på Stiernhööksgymnasiet. Foto: © Y. Öhrnell och Jeanett W Rousu

På underliggande sidor hittar du information om skolskjuts och säkerhet mellan hemmet och skolan.

Här finns också sidan Inackordering som avser Stiernhööksgymnasiet elever.

Kontakt

Trafiksamordnare
Skolskjuts

Jeanette Engström
0248-70 155

Stiernhööksgymnasiet
Internatföreståndare
Samuel Mases
0248-70 382