Särskilda behov och extra stöd

Skolan har ett ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång.

Det kan handla om sjukdom, funktionsvariation eller andra behov.

Varje skola har ett elevteam för att möta elevens behov av stöd. I elevteamet ingår bland annat rektor, speciallärare, skolsköterska och kurator.

Inom kommunen finns också en central elevhälsa. Den centrala elevhälsans individinriktade arbete är främst kartläggningar och utredningar av barn och elever samt tilldelning av resurser och förslag till åtgärder.  

Kontakter till centrala elevhälsan

Chef
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Psykolog
Liv Grundel
0248-70 245

Specialpedagog
Anette Ingels
0248-70 285

Arbetsterapeut
Jeanette Björklund
0248-70 577

Logoped
Eva Espinoza-Berg
0248-70 538

Kuratorer
Rättviksskolan, Sätra, Söderås och Vikarbyns skola
Anna-Lena Dahls
0248-70 262

Rättviksskolan
Mikael Tallberg
0248-70 213

Nyhedsskolan, Furudal, Boda, Ingels skola
Sofie Strömberg
0248-70 539

Skolsköterskor
Stiernhööksgymnasiet
Stina Vikman
0248-70 416

Rättviksskolan, Sätra och Söderås skola
Madeleine Yngvesson
0248-70 572

Furudal, Boda och Ingels skola
Marit Hjort
0248-70 532

Nyhedsskolan och Vikarbyns skola
Liv Lundgren MLA (medicinskt ledningsansvar)
0248-70 260