Rättviks kommun
Rättviks kommun

Musikskola

Rättviksdräkt och fiol.

Rättviksdräkt och fiol. Foto: © Sanna Tägt.

Sång och spel har en stark tradition i kommunen.
Rättviks musikskola har funnits sedan läsåret 1956/57.

Musikskolans viktigaste uppgift är att alla barn och ungdomar som får kontakt med oss ska uppleva musikglädje.

 • Kunskaper och lärande
  När eleven lämnar musikskolan har han eller hon en personlig grund att stå på inom sång, dans och, eller spel.
 • Normer och värden
  När eleven lämnar Rättviks musikskola har han eller hon fått en ökad förståelse för andra kulturer och genrer samt fått en ökad förståelse för sin egen musikaliska roll ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ansvar och inflytande
  När läsåret är slut har alla elever tagit ett personligt ansvar för sin utbildning.
 • Samverkan
  När läsåret är slut ska vi ha flera samarbetspartners lokalt och regionalt.
 • Bedömning och betygssättning
  När eleven lämnar musikskolan ska han/hon känna en styrka i sin egen kunskap.
 • Kultur, natur och hälsa
  När läsåret är slut ska alla elever i Rättviks kommun ha erbjudits möjlighet att komma i kontakt med Rättviks musikskola.
  När eleven lämnar musikskolan ska han eller hon ha ökad medvetenhet om ergonomi gällande sitt instrument och, eller dans.

Hos oss arbetar

Jonas Hjalmarsson, musikledare
Carina Smårs, piano, sång
Jennie Liss, flöjt, blockflöjt och piano
Johanna Elofsson, klassundervisning och sång
Britta Börjes, fiol
Peter Eliasson, elbas, slagverk, piano och gitarr
David Albertsson, gitarr, elbas och piano
Annika Effting, klassundervisning, sång och piano
Zanna Brodin, klarinett och saxofon
Jesper Molin, trombon och trumpet

Kontakt

Musikledare
Jonas Hjalmarsson
0248-70 286

Kontakt
Jennie Liss
0248-70 385

musikskolan@rattvik.se
0248-70 385

Besöksadress
Dalagatan 7, 795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Rättviks musikskola
795 80 Rättvik