Regler, avgifter och information

Vi vill ha ett gott samarbete med dig som är förälder. Tillsammans ansvarar vi för barnets musikaliska utveckling.

Undervisningen

Undervisningen är frivillig och bedrivs i regel på Rättviks musikskola, men om en lärare har tre elever eller fler på en byskola är målet att undervisningen ska ske i skolans lokaler.

Vårt mål är att alla barn som vill spela ska få en plats på Rättviks musikskola. Tyvärr ser verkligheten ibland annorlunda ut och då får eleven plats i vår kö, i turordning efter det datum eleven anmälde sig. Eleven kan också uppge ett andrahandsval för att vi lättare ska kunna bereda plats åt alla.

Studiedagar och fortbildningsdagar

Rättviks musikskola kan ha studiedagar och fortbildningsdagar som inte sammanfaller med grundskolans och gymnasiets, lektionerna dessa dagar ställs in. Information om detta får eleven av sin lärare.

Undervisningen på Rättvis musikskola sker även om grundskolan och gymnasiet har studiedagar eller friluftsdagar. Det är därför viktigt att komma ihåg att meddela sin lärare om man inte kan komma en sådan dag.

Det här gäller

Eleven erbjuds minst 26 lektioner under ett läsår.
Om eleven är sjuk eller ställer in någon av dessa lektioner kan vi inte ta igen den vid senare tillfälle.
Elev som vill sluta spela måste meddela detta senast den 1 oktober för höstterminen och 1 februari för vårterminen. Vid avanmälan efter dessa datum debiteras full terminsavgift.

Om en elev är sjuk eller måste vara borta från lektionen av annan anledning ska det alltid anmälas till respektive lärare.

Elev som inte anmält frånvaro tre gånger i rad riskerar att bli av med sin plats. Vi har många som står i kö för att få börja hos oss.

Avgifter

Nedan angivna avgifter kan ändras.

  • Instrumental- och sångundervisning 750 kronor per elev.
  • Tre instrument eller fler (högre musikkurs) 1 500 kronor per elev.
  • Vuxenundervisning (i mån av plats) 250 kronor per timme.
  • Hyra av instrument 250 kronor per instrument.
  • Ensemble och kör är gratis för Musikskolans elever.

Instrumental- och sångundervisning innebär undervisning enskilt eller i mindre grupp.

Högre musikkurs är för elever som vill satsa på musik i framtiden. Det innebär undervisning på två instrument, sång och röstvård, eventuellt ackordinstrument samt musikteori och ensemblespel.

Det finns ett begränsat antal platser som fördelas efter antagningsprov. Kontakta din musiklärare eller musikskolans expedition för mer information.

Syskonrabatt

Du betalar full avgift för första och andra barnet. För tredje syskonet och fler bjuder vi på avgiften.
Regeln är att rabatten gäller de yngsta syskonen.

Mängdrabatt

Terminsavgiften är 750 kronor för en kurs, 1 200 kronor för två kurser. Maxavgiften är
1 500 kronor per elev.

Kontakt

Musikledare
Jonas Hjalmarsson
0248-70 286

Kontakt
musikskolan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Rättviks musikskola
795 80 Rättvik

Besöksadress
Dalagatan 7, 795 31 Rättvik