Grundskola

Vinterbild på Söderås skola.

Söderås skola. Foto: © Benny Nyström.

Förskoleklass, Grundskola och Anpassad grundskola är delar av det offentliga skolväsendet och de skolformer som finns för elever från 6–16 år. I Rättviks kommun finns det åtta kommunala grundskolor. I kommunen finns det inte någon friskola.

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som följer grundskolans läroplan. Alla barn i Rättviks kommun placeras i förskoleklass på skolan som tillhör närområdet från höstterminen det år de fyller sex år.

Grundskolan och Anpassad grundskola

Från höstterminen det år eleven fyller 7 år tas de emot i åk 1 i Grundskolan eller Anpassad grundskola. De elever som bedöms inte kunna nå upp till Grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning ska tas emot i Anpassad grundskola. Skolplikt råder för elever från 6-16 år och innebär en rätt till utbildning för barn och ungdomar.

Fritidshem

Vid grundskolorna och den Anpassade grundskolan finns fritidshem för barn mellan 6–13 år som behöver tillsyn, utanför ordinarie skoltid, när föräldrarna arbetar eller studerar.

For information in other languages, please visit Skolverkets utbildningsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information

Rådslagsgrupper

Synpunkter, förslag och klagomål

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik