Fritidshem

Våra fritidshem finns i direkt anslutning till skolorna.

For information in other languages, please visit Skolverkets utbildningsguide. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshemmen är öppna vardagar mellan kl 06.30–18.30.

Föräldrarnas arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Plats på fritidshem erbjuds inte då vårdnadshavaren är föräldraledig, arbetslös eller sjuk. Plats erbjuds igen så snart vårdnadshavaren behöver platsen på grund av arbete eller studier. Undantag av regeln kan beslutas av rektor.

Vid studier/utbildning krävs intyg från CSN, Arbetsförmedling eller skola.

Behov av tillsyn vid skollov och studiedagar

Skolbarn, inklusive sexåringar, som inte är inskrivna i fritidshem har möjlighet att få plats på fritidshem. Det gäller den tid som eleven skulle ha gått i skolan. Det kostar 100 kronor per dag och barn. Behovet ska anmälas till respektive fritidshem en månad i förväg. Blankett finns på fritidshemmen.

Övergång mellan förskola och fritidshem

Barn som är placerade i förskola och i pedagogisk omsorg (1 till 5 år) omplaceras automatiskt till fritidshem från och med 1 augusti det år de fyller 6 år och börjar i Förskoleklass, om inte uppsägning har kommit in.

Ansökan

Du ansöker om fritidshemsplats via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i undantagsfall med blankett.

Uppsägning

Uppsägningstiden, för vilken avgift betalas, är 1 månad. Uppsägning görs i appen Edlevo och registreras per automatik den dag uppsägningen görs.

Om fritidshemsplatsen sagts upp och återplacering önskas inom 3 månader från sista placeringsdagen, räknas det som att placeringen fortgått hela tiden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Personalens fortbildning och semester

Under mellandagarna vid jul och nyår samt under veckorna 28-31 stänger vissa fritidshem. Om ni behöver plats under dessa tider, hänvisas ni eventuellt till ett annat fritidshem.

Två dagar per år har personalen kompetensutvecklingsdagar. De föräldrar som inte kan ordna barnomsorg på egen hand hänvisas då eventuellt till ett annat fritidshem dessa dagar.

Avgift för fritidshem

Enligt Skolverkets förordning 2001:160 höjs inkomsttaket i maxtaxan från 1 januari 2021.

Det innebär ny högsta avgiftsbelopp per månad. Inkomsttaket höjs från 49 280 kr till
50 340 kr.

  • Barn 1: 2 % av bruttoinkomsten – högst 1 007 kr per månad
  • Barn 2: 1 % av bruttoinkomsten – högst 503 kr per månad
  • Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten – högst 503 kr per månad
  • Barn 4: ingen avgift.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Kontakt

Postadress

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik