Synpunkter och klagomål gällande utbildning

Synpunkter, förslag och klagomål gällande utbildning

Enligt 4 kap. 8 § i skollagen ska alla skolhuvudmän utreda klagomål mot utbildningen.

Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje och en synpunkt som en åsikt, enligt Svenska Akademins Ordlista.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Rättviks kommun har en klagomålshantering som du kan använda dig av om du tycker att något brister på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Vad gör du om du tycker att det finns brister?

1. Prata med personalen först

Om du som barn, elev eller förälder inte tycker att du får den hjälp som du eller ditt barn behöver eller att det finns andra brister i verksamheten ska du i första hand ta upp problemet med den berörda personalen.

2. Viktigt att prata med rektorn

Upplever du att det inte blivit bättre efter att du pratat med personalen ska du vända dig till ansvarig rektor. Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för förskolan respektive skolan och fritidshemmet.

3. Om det inte hjälper, vänd dig till barn- och utbildningsförvaltningen

Om du upplever att kontakten med rektorn inte gett resultat och att bristerna fortfarande finns kvar har du möjlighet att lämna ett klagomål till på barn- och utbildningsförvaltningens klagomålshantering. Vi utreder ditt klagomål. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som ska se till att verksamheterna följer de lagar och regler som gäller.

4. Anmäl till Skolinspektionen

Om du fortfarande inte tycker att det fungerar för ditt barn kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.
Läs mer hos Skolinspektionen: Råd och vägledning för vårdnadshavare och elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en klagomålshantering?

Syftet med barn- och utbildningsförvaltningens klagomålshantering är att utreda om förskolan, skolan och fritidshemmet följt de krav som gäller. Har verksamheterna inte följt bestämmelserna har förvaltningen ansvar för att bristerna åtgärdas.

Hur lämnar jag ett klagomål?

Posta ditt klagomål till:
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik
eller mejla till barn.utbildning@rattvik.se.

Uppgifter i databas

För att administrera ditt klagomål kommer personuppgifterna att registreras i vårt datasystem. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Information om behandlingen finns på sidan "Behandling av personuppgifter".

Av ditt klagomål bör följande framgå

  • Vad du inte är nöjd med.
  • På vilket sätt du anser att verksamheten har gjort fel.
  • När det har hänt.
  • Namnet på barnet/eleven och förskolan, skolan eller fritidshemmet.
  • Om du kontaktat rektor eller biträdande rektor.
  • Dina kontaktuppgifter.

Du kan lämna klagomål anonymt, men då får du inte något svar på din anmälan.

Vad händer sedan?

Du får en bekräftelse

När ditt klagomål kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen registreras det som ett ärende. Du kommer därefter att få en bekräftelse på att ditt klagomål är mottaget.

En utredning startar

Ärendet lämnas till en handläggare för utredning. Handläggaren tar kontakt med dig för mer upplysningar i ärendet. Du har även möjlighet att kontakta handläggaren om du har frågor.

Förskolan, skolan eller fritidshemmet kontaktas

När barn- och utbildningsförvaltningen utreder ditt klagomål kontaktas alltid berörd rektor.

När utredningen är klar

När utredningen är klar skickas den till dig. Rektorn får också ta del av utredningen.

Det här kan ett klagomål leda till

Om barn- och utbildningsförvaltningen kommer fram till att förskolan, skolan eller fritidshemmet inte har följt de regler som gäller har verksamheten skyldighet att rätta till bristerna. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp rektorns arbete med detta för att garantera sig om att bristerna försvinner.

Vill du veta mer eller har du frågor?

Om du har frågor om klagomålshanteringen är du välkommen att kontakta berörd rektor eller barn- och utbildningsförvaltningen.

Information

Blankett – Synpunkter, förslag eller klagomål Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

0248-70 266
barn.utbildning@rattvik.se

Posta ifylld blankett till

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

eller skicka den som e-post till barn.utbildning@rattvik.se.