Förskolor i Rättviks kommun

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern ett till fem år.

For information in other languages, please visit Skolverkets utbildningsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Öppettider

Ordinarie öppettider är kl 06.30–18.30, vardagar.

Förskolorna i Furudal, Boda och Vikarbyn samt förskolan och fritidshemmet i Ingels har utökat öppettiderna med 30 minuter på morgonen (kl 06.00–18.30).

En avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik erbjuder utökade öppettider på obekväm tid från kl 05.30 till 19.00 måndag–fredag. Ditt behov av barnomsorg på obekväm tid måste vara minst tre månader-ansökan görs på särskild blankett.

Vårdnadshavares arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Verksamheten bedrivs tisdag-torsdag, kl 9-14, och följer skolans terminer och lovdagar.Barnen är därför lediga vid höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Pedagogisk omsorg

Detta är en del av förskoleverksamheten. Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett till fem år i sina hem.

Inom Rättviks kommun finns en kommunal och en enskild pedagogisk omsorg. Läs mer om pedagogisk omsorg.

Kompetensutvecklingsdagar

De kommunala förskolorna stänger fem dagar varje år för personalens kompetensutveckling.

De barn som har behov av en plats dessa dagar kommer att erbjudas en plats. Endast en förskola kommer att ha öppet och vikarier kommer att jobba.

Våra förskolor finns i

Genom att klicka på respektive förskola i listan ovan kommer du vidare till förskolans egna sida. Där hittar du mer information om förskolornas profil och inriktning.

Kontakt

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se