Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förskolor i Rättviks kommun

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern ett till fem år.

Öppettider

Ordinarie öppettider är kl 06.30–18.30, vardagar.
Förskolorna i Furudal, Boda och Vikarbyn samt förskolan och fritidshemmet i Ingels har utökat öppettiderna med 30 minuter på morgonen (kl 06.00–18.30).

En avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik erbjuder utökade öppettider på obekväm tid från kl 05.30 till 19.00 måndag–fredag. Ditt behov av barnomsorg på obekväm tid måste vara minst tre månader-ansökan görs på särskild blankett.

Vårdnadshavares arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga som grund för barnens vistelsetider.

Allergianpassad förskola

I centrala Rättvik på förskolan Dal-Jerk, avdelning Kringlan, erbjuds en miljö anpassad avdelning för barn med olika former av allergi.

Allmän förskola

Alla tre-femåringar erbjuds avgiftsfri förskola tisdag-torsdag, kl 9-14. Verksamheten följer skolans terminer och lovdagar.

Pedagogisk omsorg – familjedaghem

Detta är en del av förskoleverksamheten. Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett till fem år i sina hem.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna stänger fem dagar varje år för personalens kompetensutveckling.

De barn som har behov av en plats dessa dagar kommer att erbjudas en plats. Endast en förskola kommer att ha öppet och vikarier kommer att jobba.

Kommande kompetensutvecklingsdagar

Paletten 26/8
Solgården 2/9
Dagbarnvårdarna 6/9
Myrstacken 9/9
Dal-Jerk 13/9
Prästkragen 16/9
Söderås 11/10

Våra förskolor finns i

 • Rättvik
  Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken
 • Boda kyrkby
  Äppelgården
 • Furudal
  Vindförberg
 • Ingels
  Nallegården
 • Vikarbyn
  Paletten och Solgården
 • Söderås
  Söderås förskola

Mer information om förskolornas profil och inriktning finns på respektive förskolas sidor i menyn till vänster.

I Rättviks kommun finns inte några privata och enskilda förskolor eller familjedaghem med annan huvudman än kommunen.

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se