Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förskolan Nallegården i Ingels

Föskolan Nallegården.

Förskolan Nallegården. Foto: © Sara Werkmästar.

Förskolan Nallegården är vackert beläget med skog, ängar och åkrar inpå knuten. Barnen får göra spännande utflykter i naturen och på våra promenader tittar vi på kor, får och hästar som finns i vår närmiljö.

På vår förskola får barnen lära sig att respektera allt levande och med nyfikenhet följer vi årstidernas växlingar. Förskolan finns i anslutning till Ingels skola.

Varje dag, har vi samling där vi sjunger, äter frukt och använder oss av olika pedagogiska lärmaterial. Vi är ute minst en gång om dagen. Den fria leken tillsammans med närvarande pedagoger är viktigt för oss.

Alla barn har olika förutsättningar och behov

Vi ska vara ett stöd och en trygghet för barnen och deras vårdnadshavare. Vi som arbetar här vill att Nallegården ska vara en rolig, trygg och lärorik förskola. Vi vill dessutom att barnen ska tillbringa dagen i en harmonisk miljö.

Aktiviteter

Aktiviteterna ska på olika sätt främja barnens fantasi, motorik och kunskapsutveckling. Några exempel på aktiviteter hos oss är:

  • Skogsäventyr
  • Promenader i närområdet 
  • Skapande
  • Sång, rim och ramsor
  • Rörelse i gymnastiksalen

Vi ser det som ett privilegium att få vara med och lägga grunden för ditt barns livslånga lärande!

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta
rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339.

Sammanslagning

Under studiedagar, samt fyra veckor under sommaren slår Vindförberg, Äppelgården och Nallegården ihop sina verksamheter.

Kontakt

Rektor
Bozena Tercjak
0248-70 222

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress
Ingels Bingsjövägen 6

Avdelning Björnen
0248-70 653

Avdelningen Nallen
0248-70 655

Avdelning Pandan
0248-70 658

Postadress
Rättvik kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Nallegården
795 80 Rättvik