Rättviks kommun

Förskolan Prästkragen

Förskolan Prästkragens entré på våren

Foto: © Eva Elwing

Förskolan Prästkragen är centralt belägen i Rättviks samhälle och ingår i Centrala förskoleområdet tillsammans med förskolan Dal-Jerk.

Vi har gångavstånd till Siljans strand, skogs- och friluftsområde, Folkmusikens hus och bibliotek/kulturhus med naturmuseum.

Vi som arbetar på förskolan Prästkragen vill skapa en så god och utvecklande miljö som möjligt för barnen. Barnens utveckling och lärande sker till största delen i den fria och i den planerade leken. Vi har verksamhet både inomhus och utomhus.

Planeringen för vår verksamhet utgår ifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Ni kan läsa mera om förskolans läroplan på skolverkets hemsida eller via länken till höger.

Vår målsättning är att vi ska ha ett bra samarbete med barn och vårdnadshavare. Vi vill att ni ska känna er välkomna hos oss och att ni känner att era synpunkter och önskemål är viktiga.

Vår vision

Närvarande, medvetna, intresserade pedagoger med förmåga att möta barnen i deras lärande.

En miljö som utmanar och skapar förutsättningar för lärande i ett öppet klimat med mycket skratt.

Välkomna att besöka oss för att se hur vi har det!

Förskolan har fyra avdelningar.

Gräshoppan 1–3 år

Fjärilen 3–5 år

Humlan 1-3 år

Trollsländan 3–5 år

Kontakt

Förskolechef
Bozena Tercjak
0248-70 313

Förskolechefsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Besöksadress

Järnvägsgatan 18-20, 795 30 Rättvik

Postadress

Rättviks kommun
Förskolan Dal Jerk
795 80 Rättvik